Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Țara Silvaniei – un deceniu de existență

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Țara Silvaniei  împlinește anul acesta un deceniu de activitate, promovare și valorificare a patrimoniului sălăjean în toate formele lui. Înființată în 2012 de către Consiliul Județean Sălaj, asociația reprezintă o platformă de cooperare între U.A.T.-urile membre. Anul acesta, A.D.I. Țara Silvaniei are în componență 57 de primării din totalul de 61 din întreg teritoriul sălăjean, care împreună cu Consiliul Județean încearcă să promoveze potențialul imens al ținutului Țării Silvaniei. Identificarea de noi oportunități, crearea unor evenimente inovative, stabilirea unor parteneriate publice și private, dar și atragerea de finanțări europene,reprezintă o parte din dezideratele asociației în ceea ce-i privește pe toți membri asociați.

În data de 10 iunie a.c., în cadrul Adunării Generale a Asociaților (numită în continuare A.G.A.), cu o prezență a 53 de primari și reprezentanți ai acestora, a avut loc predarea de ștafetă, între dr. Cosmin-Radu Vlaicu secretar general al județului Sălaj, numit  președinte al A.D.I. Sălaj Plus în 2012 prin votul consilierilor județeni, și Dinu Iancu-Sălăjanu, votat în unanimitate președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Țara Silvaniei, de către toți cei prezenți la A.G.A. Conform art. 175 teza I din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, respectiv prevederile art. 15 alin. (2) din Statut,județul Sălaj este reprezentat de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de cătrepreședintele Consiliului Județean.

Tot în cadrul A.G.A. a fost stabilită și componența Consiliului Director și a Comisiei de Cenzori și în același timp a fost votat, tot în unanimitate, Statutul actualizat al A.D.I. Țara Silvaniei.

Toate aceste demersuri reprezintă pași importanți în strategia de dezvoltare a asociației, și posibilitățile viitoare de implicare în programe de finanțare naționale și europene. Turismul, alături de cultură, educație, economie, reprezintă valențe de dezvoltare ale societății în general și a comunităților locale, în particular. Întâlnirea de azi vine să completeze dezvoltarea durabilă și accelerată a întreg ținutului Țării Silvaniei, printr-o cooperare fără precedent între toți factori de decizie implicați. A.D.I. Țara Silvaniei va fi în continuare alături de toți membrii săi și va încerca să vină cu propuneri noi și inovative care să producă activități și acțiuni vizibile la nivel comunitar. După un deceniu de activități ample sub coordonarea președintelui dr. Cosmin-Radu Vlaicu, Asociația intră într-o nouă etapă de dezvoltare”, spune Daniel Stejeran, managerul A.D.I.


  1. Ciudat! Aflu/aflăm abia acum, după 10 ani, despre așa ceva! E vreo realizare după atâția ani, în afară de ședințe laudative și funcții fără resposabilitate,dar bine remunerate? Cine a auzit de ADI? Dorim ceva palpabil, concret, măsurabil real(nu pe hârtie). Vorbe avem și noi destule! Asociația are vreun rost, o utilitate măsurabilă?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *