Important pentru contribuabili: Declarația unică se depune până la data de 25 mai 2022

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj reamintește contribuabililor cã termenul de depunere a Declarației unice este 25 mai 2022.

Acest formular se utilizeazã atât pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2021, cât și pentru estimarea obligațiilor datorate pentru anul 2022.

Declarația unicã se depune de cãtre persoanele fizice care realizeazã, individual sau într-o formã de asociere, venituri/pierderi din România, din: activitãți independente, drepturi de proprietate intelectualã, cu excepþia contribuabililor pentru care impozitul se reþine la sursã, cedarea folosinþei bunurilor, activitãți agricole, pisciculturã ºi/sau silviculturã, transferul titlurilor de valoare, precum și venituri din alte surse (de exemplu: câștiguri din transferul de monedã virtualã sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanțã).

Declarația unicã se depune și de cãtre persoanele fizice rezidente care realizeazã venituri din strãinãtate, supuse impozitãrii în România (de exemplu: venituri din activitãți independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectualã, venituri din cedarea folosinþei bunurilor, venituri din activitãți agricole, pisciculturã, silviculturã, venituri sub formã de dividende, venituri sub formã de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare etc.).

Declarația unicã se depune astfel:

a)  în format hârtie, de către persoanele fizice care nu desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent, direct la registratura organului fiscal sau prin poștã, cu confirmare de primire (data depunerii declaraþiei în format hârtie este data înregistrãrii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poºtã, dupã caz),

b) prin mijloace electronice de transmitere la distanþã, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

           – prin intermediul serviciului “Spațiul privat virtual” (SPV);

           – pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnãturã electronicã calificatã.       

Pentru completarea si depunerea declarației unice, contribuabilii pot consulta broșura de pe site-ul ANAF, accesând linkul  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Declaratia_unica_2022.pdf , pot solicita asistențã telefonicã în domeniul fiscal sau IT, la numãrul 0314039160 central sau la AJFP Sălaj la numărul 0260662309.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *