Apariție editorială: „Boianu Crasnei – 540 de ani de la atestarea documentară (1481-2021)”, autori Petru Galiş, Anamaria Camelia Sabou (Crişan)

A apărut, la Editura Caiete Silvane, Colecția Monografii, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj/Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Primăriei și Consiliului Local al comunei Cizer, cartea „Boianu Crasnei – 540 de ani de la atestarea documentară (1481-2021)”, autori Petru Galiş, Anamaria Camelia Sabou (Crişan).

Prefaţă

Pentru fiecare dintre noi, satul şi casa natală reprezintă un fel de centru al universului, acele valori şi amintiri care fac parte din însăşi fiinţa noastră. Evocarea acestora în diferite moduri devine un redutabil test de sensibilitate.

În timp ce, de un an încoace, viaţa noastră a fost „carantinată” de acest nemilos flagel, dl Petru Galiş a lucrat neobosit să consemneze pentru noi, cei de azi, şi pentru generaţiile care vor urma, monografiile satelor Pria, Plesca şi Boian. Am apreciat la dânsul „neastâmpărul”, perseverenţa prin care şi-a dus la împlinire scopul propus.

Monografiile de faţă ne oferă crâmpeie de viaţă personală şi comunitară, informaţii care vin să compună identitar imaginea aşezărilor rurale de la poalele Măgurii Priei. Ne sunt prezentate repere geografice şi istorice cu privire la cele trei localităţi, dar de departe cele mai valoroase pagini mi se par cele în care sunt evocate persoane. Actori ai dramei vieţii, oameni din sat, vin şi se „confesează” parcă pentru eternitate, contribuind cu amintirile lor la formarea unui puzzle monografic, în care cititorii se recunosc, sau îşi recunosc părinţii, prietenii sau vecinii.

Dacă în ultimul timp s-a vorbit mult de „distanţare socială”, monografiile propuse de autor sunt un prilej de apropiere socială. Ele cuprind evenimente, trăiri şi amintiri, repere comune tuturor indivizilor ce aparţin comunităţii.

Pria, Plesca şi Boianul fac parte din acele „sate vechi şi renumite”, pe umerii cărora s-a ridicat un popor şi o ţară. Oameni mândri şi harnici, locuitorii zonei au participat la mai toate evenimentele istoriei naţionale, aducând aportul lor la propăşirea naţiei. Aici, generaţii de-a rândul s-au ostenit în muncile lor, aici şi-au cântat colindele şi şi-au plâns morţii, de aici au plecat spre viaţă şi spre lume. De aceea aceste locuri nu pot fi uitate, motiv pentru care lucrarea dlui Petru Galiş devine cu atât mai valoroasă. – Prof. dr. Florin Ioan Chiş

Petru Galiș s-a născut la 10 septembrie 1949, în localitatea Cizer, județul Sălaj, fiind al doilea dintre cei 10 copii (șapte fete și trei băieți) ai familiei Teodor și Ana Galiș.

Școala elementară a făcut-o în satul natal, după care a urmat Liceul Pedagogic la Cluj-Napoca, pe care l-a absolvit în anul 1968. De atunci și până în anul 2012 a lucrat ca învățător la Școala Gimnazială „Horea” din Cizer.

În 1982 și-a luat gradul didactic I. A îndeplinit diferite funcții: între 1989-1992 a fost primar al comunei Cizer, după care consilier local, președinte al Comisiei pentru Cultură. În cadrul învățământului a activat și ca metodist al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, formator, responsabil de cerc pedagogic.

A publicat în presa locală diferite articole pe teme profesionale și de istorie locală.

A publicat următoarele cărți: „Veronica din Sălaj – o poetă uitată” (coautor), Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2001, reeditată în anul 2012; „Şcoală veche-n sat străvechi” (monografia școlii), Ed. Școala Noastră, Zalău, 2007, reeditată în anul 2017; „Cizer– 790” (file de monografie), Ed. Școala Noastră, Zalău, 2009, reeditată în anul 2019, cu titlul „Cizer – 800”; „Jubileu la Măgura Priei. Măsuriș – 50”, Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2016;„Cizerul eroic”, Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2019; „Pria, plai pastoral”, Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2021; „Plesca, satul dintre văi”, Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2021 și prezentul volum,„Boianu Crasnei – 540 de ani de la atestarea documentară”.

Este „Cetățean de Onoare”alcomunei Cizer din anul 2009.

Anamaria-Camelia Sabou (Crișan) s-a născut la 20 februarie 1993, în Zalău, județul Sălaj. Este originară din localitatea Boian – Cizer, fiind prima dintre cele două fete ale familiei Viorel și Ana Crișan.

Grădinița și clasele primare le-a făcut la Școala nr. 4 din Boian – Cizer, iar clasele gimnaziale le-a făcut la Școala Gimnazială „Horea” din Cizer. Apoi a urmat Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” din Zalău și Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, UBB din Cluj-Napoca.

Între anii 2015-2016 a lucrat ca educatoare la Grădinița cu Program Normal din Borla. Între anii 2016-2021 a lucrat ca educatoare la Grădinița cu Program Normal din Cizer. Din anul 2021 lucrează ca învățătoare la Școala Primară Jac, din comuna Creaca.

În anul 2016 și-a luat Definitivatul, iar în anul 2020, Gradul Didactic II.

A participat la: Proiectul educațional județean de voluntariat și caritate „Petale-n Vânt”; Proiectul educațional județean „Lada cu zestre”; Conferința Națională „Semnificații și explicații privind noul curriculum pentru educație timpurie. Dimensiuni retrospective și prospective”.

A participat împreună cu copiii la: Proiectul educativ județean cu participare regională „Tradiții la Poarta Transilvaniei”; Concursul regional „Magia Măștilor”; Concursul Regional de Creație „În lumea poveștilor”; Concursul Național de Artă „Sărbătoarea Paștelui prin ochi de copil”; Concursul interjudețean „Mărțișoare, mărțișoare”.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *