Formularul 230 pentru redirecționarea până la 3,5% din impozitul anual datorat poate fi depus direct la ONG-uri

Contribuabilii pot opta, începând din acest an, pentru depunerea cererii privind destinația sumei reprezentând pana la 3,5% din impozitul anual datorat (formularul 230) la entitatea nonprofit/unitatea de cult, beneficiară a sumei.

Entității nonprofit/unității de cult îi revine obligația transmiterii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la organul fiscal competent, a unui formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancțiunea decăderii.

Totodată, O.P.A.N.A.F. nr.80 din data de 25 ianuarie 2022 pentru modificarea și

completarea O.P.A.N.A.F. nr.15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare, prevede și modificarea următoarelor formulare:

 – “Notificarea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult”

 – “Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual

datorat, virată în mod necuvenit entităţilor nonprofit/unităţilor de cult”.


Leave a Reply

Your email address will not be published.