Intăbulări gratuite pentru 7.777 imobile din comuna Nușfalău

7.777 imobile, cu suprafața totală de 4.777 hectare, din comuna NUȘFALĂU, județul Sălaj, au fost identificate, măsurate și înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, pentru acestea urmând a fi deschise cărți funciare. Documentele tehnice ale cadastrului rezultate din lucrările de înregistrare sistematică realizate la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale NUȘFALĂU vor fi afișate în data de 16.10.2023, atât la sediul primăriei din localitate, cât și pe pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Persoanele interesate au la dispoziție 60 de zile pentru a depune cereri de rectificare, data limită de depunere  este 15.12.2023.

Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), în valoare totală de 42.059.760 lei pentru lucrările aferente județului Sălaj.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice, în forma prevăzută de lege, însoțite de documentele justificative, pot fi formulate în termen de 60 de zile de la data afişării și pot fi depuse la sediul primăriei din localitate, transmise prin poştă sau curier, ori prin mijloace electronice, sau formulate în sistemul informatic. În acest caz, certificarea nealterării conţinutului înscrisurilor doveditoare odată cu redarea pe suportul informatic va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată, conform prevederilor art. 48 alin.(2) din Regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) are drept scop înregistrarea gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Mai multe informații despre PNCCF și despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” sunt disponibile site-ul ANCPI la adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *